структура управління
Установи та організації юстиції
Про управління
Інформація управління
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Реєстри
Урядова «гаряча лінія»
Телефон: 1545
Працює цілодобово
Дзвінки на урядову «гарячу лінію» з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні.
До уваги громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України
До відома громадян, які переселяються з АРК, м. Севастополь, Луганської та Донецької області в інші регіони України!
ЦППKПЮ
Виконання судових рішень
ТЕМА: Щодо подачі звернень, які стосуються примусового виконання рішень, а також щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців.

Управлінням державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області проаналізовано звернення, що надходять для розгляду, з яких вбачається, що сторони виконавчого провадження та інші заявники доволі часто обирають не вірний спосіб захисту своїх прав та реалізовують їх шляхом подачі заяв, клопотань чи скарг безпосередньо до Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, а також до інших державних органів до компетенції яких не відноситься розгляд таких звернень.

Непоодинокі випадки, коли звернення надходять від родичів чи близьких осіб сторін. В таких випадках право на представництво сторони у виконавчому провадженні має бути належним чином підтверджене, наприклад відповідною довіреністю.

В інших випадках реалізовувати свої права, в тому числі право на захист, сторони виконавчого провадження - стягувач та боржник, повинні самостійно.

Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ.

Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов’язок щодо виконання рішення.

З метою забезпечення належного захисту прав сторін, що закріплені Законом України “Про виконавче провадження” надаємо роз’яснення щодо питань, які найчастіше зустрічаються у зверненнях.

Щодо порядку ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, надання копій матеріалів та розгляду інших заяв та клопотань сторін виконавчого провадження

Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження визначені статтею 19 Закону України “Про виконавче провадження”, зокрема сторони виконавчого провадження та прокурор як учасник виконавчого провадження мають право:

- ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії,

- заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом,

- мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження,

- право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом,

- надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій,

- надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.

Стаття 18 Закону України “Про виконавче провадження” відносить до обов’язків державного виконавця надання сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору як учаснику виконавчого провадження можливості ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження та розгляд в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхніх клопотань.

Пунктом 11 Розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень затвердженої наказом Міністерства юстиції України 02.04.2012 № 512/5 передбачено, що сторона виконавчого провадження (її представник) можуть знайомитися з матеріалами виконавчого провадження у відповідному органі державної виконавчої служби, офісі приватного виконавця у спеціально визначений для прийому громадян час і в тому обсязі, в якому вони бажають, за усним клопотанням до виконавця або в інший час на підставі письмової заяви, в якій зазначаються бажана дата та час ознайомлення.

Для цього сторонам необхідно звертатись до відділу державної виконавчої служби в якому перебуває виконавче провадження. Адреси відділів, електронні адреси та номери телефонів — розміщені на сайті Головного територіального управління юстиції у Волинській області http://justvolyn.gov.ua/ в розділі “Установи та організації юстиції” закладка “Управління державної виконавчої служби”.

З приводу оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби

Закон України “Про виконавче провадження” закріплює порядок оскарження рішення, дії чи бездіяльність виконавця — 1) до суду, який видав виконавчий документ; 2) до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом та 3) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.

Зокрема стаття 74 “Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби” передбачає, що:

1. Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.

2. Рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанов приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.

3. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця також можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня.

Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені боржником виключно в судовому порядку.

Щодо підстав та порядку видачі довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів, а також щодо спорів про розмір заборгованості зі сплати аліментів

Частиною 13 статті 71 Закону України “Про виконавче провадження” закріплено, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, орган державної виконавчої служби на вимогу стягувача протягом десяти днів видає довідку про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Пунктом 7 Розділу ХVІ Інструкції з організації примусового виконання рішень затвердженої наказом Міністерства юстиції України 02.04.2012 № 512/5 додатково визначено, що у разі надходження до органу державної виконавчої служби заяви стягувача про видачу довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (далі - довідка), орган державної виконавчої служби протягом десяти днів видає стягувачу довідку за встановленою формою (додаток 16), яка скріплюється печаткою органу державної виконавчої служби.

Для видачі довідки виконавець обчислює розмір заборгованості зі сплати аліментів з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Якщо сукупний розмір заборгованості зі сплати аліментів з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання є меншим, ніж сума відповідних платежів за шість місяців, орган державної виконавчої служби письмово повідомляє стягувача про відмову у видачі довідки та надає йому розрахунок заборгованості.

Додатково зазначаємо, що спори щодо розміру заборгованості зі сплати аліментів вирішуються судом за заявою заінтересованої особи у порядку встановленому законом (частина 8 статті 71 Закону України “Про виконавче провадження”)

Нагадуємо, що будь-яке право породжує певний обов’язок, а тому особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобов’язані сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій.

напрямки діяльності
Нотаріат
Фінансовий моніторинг
юридичних послуг
Кадрова робота
та державна служба
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації
Державна реєстація НПА
Державна реєстрація громадських формувань
Систематизація законодавства
Правова робота
Правова освіта
Виконання судових рішень
Робота із зверненнями громадян
Організаційне забезпечення, документування та контроль
Державна реєстрація актів цивільного стану
Сектор з питань банкрутства
Розгляд звернень та діяльність комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Взаємодія з суб`єктами державної реєстрації
Експертне забезпечення правосуддя
Внутрішій аудит
Home      Контакти      Луцьк      Волинь      Архів новин
©2008-2015, ГТУЮ у Волинській області