структура управління
Установи та організації юстиції
Про управління
Інформація управління
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Реєстри
Урядова «гаряча лінія»
Телефон: 1545
Працює цілодобово
Дзвінки на урядову «гарячу лінію» з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні.
До уваги громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України
До відома громадян, які переселяються з АРК, м. Севастополь, Луганської та Донецької області в інші регіони України!
ЦППKПЮ
Роз'яснення та коментарі
Літопис історії юстиції Волині

15 липня 2008 року органам юстиції України виповнилось рівно 90 років.

Юстиція в перекладі з латинської “Justitia” означає “справедливість”, “правосуддя”. У Стародавніх Римі та Греції існував культ богині правосуддя (права й законного порядку). Богиня Юстиція, яку також називають Фемідою, наглядала за тим, щоб ані люди, ані боги не порушували законів.
Жертовники богині правосуддя ставили в місцях, де відбувалися народні зібрання, щоб вона своєю присутністю вносила в наради дух добра й справедливості. Її називали рятівницею і покровителькою пригноблених, бо вона нарівні з Юпітером (Зевсом) стежила, щоб не кривдили людей бідних і тих, які потребують допомоги. І греки, і римляни цю богиню зображали жінкою із зав’язаними очима, одягненою в мантію, з мечем та терезами в руках. Ці невід’ємні атрибути символізують неупередженість та справедливість.

Cьогодні під юстицією слід розуміти сукупність державних органів, діяльність яких пов’язана зі здійсненням правосуддя. Однак у зв’язку з реформуванням органів юстиції на сучасному етапі можна сказати, що цей термін також означає і діяльність спеціально уповноважених органів щодо захисту прав і законних інтересів громадян.

Проходячи історичним екскурсом її становлення необхідно зазначити, що історія органів української юстиції пов’язана з історією зародження української державності. Наприкінці червня 1917 року у першому національному уряді – Генеральному Секретаріаті – було створено Генеральне секретарство судових справ (юстиції) на чолі з В. Садовським. Вже після проголошення Четвертого Універсалу – його перейменували на Міністерство судових справ. За гетьмана П. Скоропадського Міністерство судових справ здійснювало практично всю правову політику.

15 липня 1918 р. Міністерство судових справ перейменовано на Міністерство юстиції. Під його керівництвом діяли 3 судові палати, 19 окружних судів і 112 міських та повітових з’їздів мирових суддів.

Головними завданнями тогочасного Міністерства юстиції були: здійснення управління судовими органами та пенітенціарною системою, вдосконалення судочинства в умовах перехідного етапу української державності, кодифікація законодавства, підготовка проектів кримінальних, кримінально-процесуальних та інших нормативних актів.

Радянський період української юстиції розпочався 28 листопада 1918 р. з утворенням при Тимчасовому Робітничо-Селянському Уряді України Відділу юстиції. 29 січня 1919 р. відділ перетворено на Народний комісаріат юстиції на чолі з кваліфікованим юристом О. Хмельницьким. 11 грудня 1919 р. в Харкові створено Комітет юстиції при Всеукраїнському революційному комітеті, а 19 січня 1920 р. його реорганізовано в Народний комісаріат юстиції України, який очолив політичний діяч Є. Терлецький. Тривалий час посади Наркома юстиції і Генерального прокурора обіймала одна особа.
Однак, у 1936 році органи юстиції та прокуратури розділилися.

Після 17 вересня 1939 року розпочався новий етап історії юстиції України.

Невід’ємною складовою історії діяльності органів юстиції України стала історія юстиції Волині цього та сучасного періодів.

У своєму історичному розвитку органи юстиції Волині, як і всієї України, неодноразово реформувалися, удосконалювалася та зміцнювалась їх структура відповідно до тих завдань, що на них покладалися, а також у зв’зку із змінами в адміністративно-територіальному устрої західноукраїнського регіону. Указ Президії Верховного Ради СРСР від 4 грудня 1939 року започаткував утворення в складі Української РСР нових областей.

У цей період формуються органи виконавчої влади. Зокрема, 8 грудня 1939 року Президія Верховної Ради УРСР затвердила склад Волинського обласного виконавчого комітету Рад депутатів трудящих.

17 січня 1940 року в західних областях республіки проведено новий адміністративно-територіальний поділ: замість повітів і гмін створені райони. У грудні 1939-лютому 1940 року почали працювати органи радянського суду й прокуратури, відбулися вибори народних засідателів обласного і народних судів.

Важливим заходом стало створення органів юстиції, які розпочали свою діяльність відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 27 грудня 1939 року №1586 “Про утворення управління Народного Комісаріату юстиції УРСР при обласних Радах депутатів трудящих”.

Названим нормативно-правовим актом остаточно було закріплено утворення органів юстиції на всій території України і Волині, зокрема.

Щодо діяльності органів юстиції України, то у 1953 році Народний комісаріат юстиції було перетворено на Міністерство юстиції УРСР. У 1963 році його ліквідовано, а функції покладено на юридичну комісію при Раді Міністрів УРСР та Верховний Суд УРСР.

З 1956 року функції управління передано обласному суду.

27 листопада 1970 року діяльність Міністерства юстиції було поновлено і відповідно в областях створюються відділи юстиції при обласному виконавчому комітеті.

Першим начальником відділу юстиції був Пічко Віктор Дмитрович, який обіймав цю посаду з 1970 по 1981 рік.

З 1981 року начальником відділу юстиції був призначений Антон Михайлович Войціховський.

Це був період подальшого вдосконалення діяльності відділу по виконанню завдань і функцій, що випливали з наказів і рішень колегії Міністерства юстиції України, відповідних положень про Міністерство юстиції та його структурні підрозділи в областях.

У 1986 році на зміну Войціховському А. М. прийшов Леонід Єрофейович Матящук.

На цій посаді – начальника відділу юстиції Волинського облвиконкому Матящук Л. Є. працював до 1992 року.

У 1992 році на посаду начальника обласного управління юстиції був призначений Віктор Оксентійович Кравчук.

Прийняття у 1996 році Конституції України та вступу України до Ради Європи створило всі необхідні передумови для здійснення правової реформи в державі. Координуючим урядовим органом з цих питань було визначено Міністерство юстиції України.

Положенням про Міністерство юстиції, яке затверджене Указом Президента України від 30 грудня 1997 року, визначені правові підстави для реформування центрального апарату і системи юстиції в цілому.

На виконання Указу Президента від 30 грудня 1997 року та постанови уряду “Про систему органів юстиції” на Волині створено 16 районних та 4 міських управлінь юстиції, які пізніше реформувались на два міськрайонних управління юстиції. Їх створення було обумовлено, зокрема, у зв’язку з розширенням функцій органів юстиції у сфері формування й реалізації державної правової політики, надання правових послуг населенню, забезпечення легалізації місцевих осередків об'єднань громадян, правової освіти тощо.

Початок реформування органів юстиції в нашій області припадає на період керівництва Кравчука Віктора Оксентійовича.

Після переведення у лютому 2000 року Кравчука В. О. на роботу радника голови облдержадміністрації з правових питань, посада начальника обласного управління юстиції була вакантною. Згодом на цю посаду був призначений Тертичний Віталій Григорович. Він працював недовго: з травня по грудень 2001 року. З грудня 2001 року по вересень 2002 року обов’язки начальника виконував Рачков Леонід Олександрович.

У вересні 2002 року на посаду начальника обласного управління юстиції був призначений Губик Василь Теодорович, який працював до січня 2008 року і був звільнений у зв’язку з граничним віком перебування на державній службі.

У лютому 2008 року, відповідно до наказу Міністерства юстиції України, на посаду начальника Головного управління юстиції у Волинській області був призначений Остапчук Олексій Михайлович.

На сучасному етапі йде подальше реформування органів юстиції відповідно до поставлених перед Мін’юстом завдань.

Пріоритетним на сьогодні Міністерство юстиції України визначило декілька напрямів діяльності. Це – реформування системи правосуддя, створення правових засад запобігання і протидії корупції, реформування кримінальної юстиції і системи відбування покарань, забезпечення прозорої та ефективної системи примусового виконання рішень судів та інших органів – впровадження недержавних форм виконання судових рішень, формування системи захисту інтересів держави в судах України, надання правової безкоштовної допомоги малозабезпеченим верствам населення через громадські правові приймальні, які діють при органах юстиції.

Важлива роль, яка відводиться праву у всіх сферах нашого життя, визначає місце й авторитет юристів у суспільстві. Адже за кожним словом юриста суспільство прагне бачити закон і право.

Можна з упевненістю сказати, що цим принципам віддані і юристи, які працюють у системі юстиції Волині.

Нині вона складається з головного та 18 територіальних управлінь. Із них 14 районні, 2 – міські і 2 – міськрайонні. Серед інших – нотаріальні контори, відділи реєстрації актів цивільного стану та відділи державної виконавчої служби.

На сьогодні штатна чисельність системи органів юстиції області нараховує 482 особи. Із них в головному управлінні юстиції працює 65 працівників.

Сьогодні робота органів юстиції Волині спрямовується на забезпечення реалізації державної правової політики, захисту прав громадян, їх законних інтересів, втілення в життя завдань правової, адміністративної реформи, зміцнення законності та правопорядку. Значна увага приділяється розгляду звернень громадян, боротьбі з корупцією.

У структуру Головного управління юстиції входять: 7 відділів, 2 сектори та один підрозділ примусового виконання.

Особлива увага на сучасному етапі приділяється удосконаленню роботи територіальних управлінь юстиції, оскільки вони у своїй діяльності найближчі за місцем проживання і роботи наших громадян. І саме вони забезпечують надійний і правовий розгляд звернень громадян та надають їм правову допомогу.

Згідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 року управління отримало правовий статус головного, що поклало на нього коло нових обов’язків.

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про державну виконавчу службу” та “Про виконавче провадження” у складі центрального апарату Міністерства створено Департамент державної виконавчої служби та відділи державної виконавчої служби у структурі головного та територіальних органів юстиції.

Одним із важливих напрямів роботи є виконання судових рішень. Цю ділянку роботи забезпечують 211 працівників. Зараз виконавча служба поповнилася новими кадрами. Виняткового значення надається наповненню державного бюджету від переданого на реалізацію конфіскованого майна, стягнення заборгованості із заробітної плати, стягнення до Пенсійного фонду тощо.

Однією з важливих функцій системи органів, яка має на меті юридичне забезпечення прав та інтересів особистості, є правова експертиза та державна реєстрація нормативно-правових актів, як один з найвагоміших засобів забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян та юридичних осіб. З початку здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів головним управлінням юстиції зареєстровано понад 1000 нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади, господарського управління та контролю.

У процесі здійснення правової реформи в Україні важливе місце займає реформування системи органів нотаріату. Оскільки вчинення нотаріальних дій-це одна з ефективних форм правової допомоги громадянам з метою захисту їх прав та законних інтересів. Цю ділянку роботи забезпечують 29 державних та 81 приватний нотаріуси. Відповідним наказом Мін’юсту збільшено граничну чисельність приватних нотаріусів у нотаріальних округах. Іде тенденція до розширення послуг сільському населенню.

Розвиток суспільно-економічних відносин в Україні спричинює зростання громадської активності. Реєстрацію об’єднань громадян згідно з чинним законодавством здійснює Міністерство юстиції, а відповідно на місцях головні в областях та територіальні управління юстиції. Так, головним управлінням юстиції з часу реєстрації легалізовано понад 600 громадських організацій, зареєстровано 145 благодійних фондів, 116 обласних осередків політичних партій, понад 200 друкованих засобів масової інформації.

Однією із складових системи юстиції, яка має безпосереднє відношення до забезпечення законних прав людини, є система органів реєстрації актів цивільного стану. Вони забезпечують своєчасну і повну реєстрацію актів цивільного стану, з яким стикається кожен громадянин від дня народження.

Правова реформа передбачає формування правової культури українського суспільства, а це означає, в першу чергу, підвищення рівня правової освіти та проведення правової інформатизації. Адже відомо, що саме від правової свідомості кожного громадянина залежить ставлення громадян до закону, до виконання своїх громадянських обов’язків. Це також є одним із найважливіших і найвагоміших напрямів нашої роботи. На це націлена і Програма правової освіти населення на 2007-2011 роки, яку розроблено Головним управління юстиції та затверджено рішенням обласної ради від 19 жовтня 2007 року №15/6.

Для надання незахищеним верствам населення безкоштовної правової допомоги створені та діють при Головному та територіальних управліннях 19 громадських приймалень. Щорічно ними надається понад 2,0 тисячі юридичних консультацій.

Для правової освіти та правового інформування населення спільно з торгово-промисловою палатою області засновано газету “Прямі зв’язки” та створено Веб-сайт Головного управління юстиції.

Створена і діє Координаційно-методична рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції. Вона створена з метою узгодження зусиль молодих правників в утвердженні високої ролі професії юриста в Україні, координації діяльності з підвищення якості підготовки фахівців в галузі права, залучення молодих спеціалістів до нормотворчих процесів, правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

З метою виявлення кращих форм і методів правоосвітньої роботи, активізації діяльності управлінь юстиції Головним управлінням, на виконання обласної Програми правової освіти населення на 2007-2011 роки, щорічно проводяться огляди-конкурси з різних напрямів методичного забезпечення правовою освітою.

Мета – спрямувати територіальні управління, райміські МКМР з правової освіти на вдосконалення правоосвітньої діяльності, запровадження нових підходів у цій галузі.

Значна увага також приділяється правовій роботі, роботі із зверненнями громадян, а також представлення в межах своєї компетенції за дорученням Мін’юсту інтересів Президента України, Кабінету міністрів України, Мін’юсту під час розгляду справ у судах тощо.

Завдання, які покладені на органи юстиції – складні і важливі. Юристи органів юстиції Волині наполегливо і цілеспрямовано працюють, аби верховенство права в нашій державі стало нормою життя, а гарантовані Конституцією права і свободи людини надійно захищалися.

До відзначення ювілею підготовлена монографія головного спеціаліста управління з питань правової освіти Миколи Герасимика “Нариси з історії юстиції Волині”, яку ми сьогодні також презентуємо.

Сподіваюсь, що дане видання буде корисним широкому колу читачів, передусім, громадянам, чиї права потребують захисту, а також усім тим, хто цікавиться питаннями роботи органів юстиції.

Історію юстиції Волині сьогодні творять люди, які працюють в органах юстиції нашого краю. Вони своєю щоденною наполегливою і сумлінною працею впливають на ствердження поваги до права, закону, сприяють захисту законних прав і свобод громадян. Деякі з них сьогодні мною будуть відзначені.

Сьогодні добрими словами хочеться назвати наших ветеранів і керівників, які очолювали юстицію у різні періоди. Це Матящук Леонід Єрофейович, Кравчук Віктор Оксентійович, Рачков Леонід Олександрович, Губик Василь Теодорович, заступників начальника – Винокурова Олександра Михайловича, Іванущика Кирила Михайловича, Гончаренка Миколу Олександровича, колишніх працівників управління Федоренка Миколу Петровича, Зарембу Валентину Іванівну та багато інших.


Олексій Остапчук,
начальник Головного управління юстиції у Волинській області.
напрямки діяльності
Нотаріат
Фінансовий моніторинг
юридичних послуг
Кадрова робота
та державна служба
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації
Державна реєстація НПА
Державна реєстрація громадських формувань
Систематизація законодавства
Правова робота
Правова освіта
Виконання судових рішень
Робота із зверненнями громадян
Організаційне забезпечення, документування та контроль
Державна реєстрація актів цивільного стану
Сектор з питань банкрутства
Розгляд звернень та діяльність комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Взаємодія з суб`єктами державної реєстрації
Експертне забезпечення правосуддя
Внутрішій аудит
Home      Контакти      Луцьк      Волинь      Архів новин
©2008-2015, ГТУЮ у Волинській області