структура управління
Установи та організації юстиції
Про управління
Інформація управління
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Реєстри
Урядова «гаряча лінія»
Телефон: 1545
Працює цілодобово
Дзвінки на урядову «гарячу лінію» з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні.
До уваги громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України
До відома громадян, які переселяються з АРК, м. Севастополь, Луганської та Донецької області в інші регіони України!
ЦППKПЮ
Роз'яснення та коментарі
Безоплатна правова допомога – вже реальність

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про безоплатну правову допомогу», який набрав чинності 09 липня 2011 року, дало змогу жителям нашої країни для реалізації закріпленого статтею 59 Конституції України права кожного на правову допомогу, зокрема у випадках, коли вона відповідно до закону повинна надаватись безоплатно.

Основним завданням цього досить потрібного закону є створення ефективної системи надання безоплатної правової допомоги, тобто ефективної гарантії права кожного на правову допомогу. У ньому визначено зміст цього права, порядок його реалізації, підстави і порядок надання такої допомоги, державні гарантії, повноваження органів виконавчої влади у зазначеній сфері, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань безоплатної правової допомоги тощо.

При цьому це надання диференційоване на безоплатну первинну і вторинну правову допомогу. Щорічно законами України про Державний бюджет України передбачаються кошти на надання правової допомоги за бюджетною програмою "Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави". А конституційне закріплення права на правову допомогу у законодавстві адресується у першу чергу вразливим категоріям населення. Такі категорії визначені законами України "Про охорону дитинства", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про біженців", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про прокуратуру" тощо.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5 «Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги», головним управлінням юстиції в області та усіма його територіальними органами забезпечено роботу громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги.

Так, у першому півріччі 2012 року у Волинській області працювало 65 громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги, з них при головному, міських, районних, міськрайонних управліннях юстиції 19. А ще працівники органів юстиції області беруть участь у роботі 46 громадських приймалень, створених при місцевих державних адміністраціях, центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчих органах районних, міських рад. Окрім того, при головному управлінні юстиції в області діють 20 виїзних консультативних пунктів з надання безкоштовної правової допомоги, якими протягом шести місяців 2012 року здійснено 6 виїздів для надання безоплатної первинної правової допомоги населенню віддалених районів сільської місцевості.

У громадській приймальні при головному управлінні юстиції упродовж цього року надано понад 50 консультацій. А всього громадськими приймальнями, які діють при головному та територіальних управліннях юстиції, протягом згаданого періоду 948 осіб отримали безоплатну первинну правову допомогу.

У кожному районі області функціонує громадська приймальня, прийом у якій здійснюється працівниками управлінь і відділів райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад, регіональних центрів зайнятості, територіальних органів юстиції, представниками органів внутрішніх справ, органів державної податкової служби, управлінь Пенсійного фонду України, відділів земельних ресурсів, державними реєстраторами тощо.

Разом з цим у роботі громадських приймалень є низка проблем, які стосуються, зокрема, їх недостатнього матеріально-технічного забезпечення, відсутності фінансування для закупівлі відповідної юридичної літератури тощо. Також на сьогодні повністю не вирішено питання щодо розміщення громадських приймалень в окремих приміщеннях.

Водночас важливими для належного функціонування громадської приймальні є такі чинники, як кваліфікація працівника, що консультує у громадській приймальні, його уміння спілкуватися з людьми.

Одним із найважливіших завдань, виконаних Головним управлінням юстиції у Волинській області у першому півріччі 2012 року, пов'язаних із формуванням системи безоплатної правової допомоги, стало проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучатимуться до надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Конкурс проводився в три етапи у період з 23 березня по 17 травня поточного року відповідно до Порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1362.

У результаті конкурсу відібрано 19 адвокатів, які включені до відповідних локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору. Відповідний Порядок, який визначає процедуру формування та ведення локальних реєстрів, затверджений наказом Міністерства юстиції від 24 квітня 2012 року № 636/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції 26 квітня 2012 року за № 634/20947.

За свідченнями членів конкурсної комісії, адвокати, які взяли участь у конкурсі і були відібрані, продемонстрували достатньо високий рівень мотивації, а також теоретичних і практичних знань. Співвідношення молодих і досвідчених адвокатів при цьому приблизно рівне. Ці факти дають підстави очікувати належної якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги.

У той же час, враховуючи ту обставину, що за передніми оперативними даними Координаційного центру з надання правової допомоги, крім вже відібраних, ще близько однієї тисячі адвокатів України виявили бажання працювати у системі безоплатної правової допомоги, але в силу різних причин не змогли подати документи на участь у конкурсі у терміни, визначені чинним законодавством, Міністерством юстиції заплановано проведення у вересні – жовтні поточного року другого конкурсу адвокатів, які надаватимуть безоплатну вторинну правову допомогу, що у свою чергу дасть можливість завершити формування реєстрів адвокатів відповідно до потреби на даному етапі.

Також, орієнтовно до кінця листопада 2012 року з адвокатами, включеними до реєстрів, будуть укладені контракти (договори) і проведено їх відповідне навчання.

Що ж стосується оплати плати адвокатів, які будуть надавати безоплатну вторинну правову допомогу, то 18 квітня 2012 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 305 «Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах», якою затверджено новий Порядок оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах, та Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають вторинну правову допомогу у кримінальних справах.

Згідно з цим Порядком оплата послуг адвокатів з надання вторинної правової допомоги здійснюватиметься, виходячи з розміру оплати за годину роботи адвоката за фактичний час роботи адвоката з надання вторинної правової допомоги – у разі надання вторинної правової допомоги особі, затриманій в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також відповідно до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які

надають вторинну правову допомогу у кримінальних справах – за кожною завершеною стадією провадження у кримінальній справі, в якій адвокат здійснює або здійснював захист.

З метою утворення дієвого механізму організації управління системою безоплатної правової допомоги, яка б забезпечувала, зокрема, координацію діяльності суб'єктів надання безоплатної правової допомоги, її належне функціонування та досягнення високої якості надання такої допомоги, 1 червня 2012 року Президентом України видано Указ № 374 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України», у якому прийнято рішення та надано відповідні доручення Кабінету Міністрів України щодо утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та припинення Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України.

На виконання вищезазначеного Указу 6 червня 2012 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 504 «Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України», метою якої є запровадження дієвого механізму управління системою безоплатної правової допомоги в Україні шляхом створення центральної (координуючої) установи, що здійснюватиме організацію надання безоплатної правової допомоги, проводитиме аналіз практики правозастосування з відповідних питань, розроблятиме проекти нормативно-правових актів у цій сфері, забезпечуватиме взаємодію між суб'єктами надання безоплатної правової допомоги та контроль якості надання такої допомоги.

Закріплена у вищезазначених нормативно-правових актах модель управління системи безоплатної правової допомоги передбачає створення мережі територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги – мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Згідно з Планом роботи Міністерства юстиції України на 2012 рік до кінця поточного року буде утворено перші 27 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також 2 пілотні міжрайонні центри у містах Шепетівці та Кам'янці-Подільському Хмельницької області.

Разом з тим, як показав перший досвід реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу», створення ефективної системи безоплатної правової допомоги потребуватиме суттєвих змін чинного законодавства України.
Ігор Оксенчук,
начальник Головного управління юстиції у Волинській області.

31 липня 2012 року
напрямки діяльності
Нотаріат
Фінансовий моніторинг
юридичних послуг
Кадрова робота
та державна служба
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації
Державна реєстація НПА
Державна реєстрація громадських формувань
Систематизація законодавства
Правова робота
Правова освіта
Виконання судових рішень
Робота із зверненнями громадян
Організаційне забезпечення, документування та контроль
Державна реєстрація актів цивільного стану
Сектор з питань банкрутства
Розгляд звернень та діяльність комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Взаємодія з суб`єктами державної реєстрації
Експертне забезпечення правосуддя
Внутрішій аудит
Home      Контакти      Луцьк      Волинь      Архів новин
©2008-2015, ГТУЮ у Волинській області