структура управління
Установи та організації юстиції
Про управління
Інформація управління
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Реєстри
Урядова «гаряча лінія»
Телефон: 1545
Працює цілодобово
Дзвінки на урядову «гарячу лінію» з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні.
До уваги громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України
До відома громадян, які переселяються з АРК, м. Севастополь, Луганської та Донецької області в інші регіони України!
ЦППKПЮ
Роз'яснення та коментарі
Розмежування повноважень структурних підрозділів

Міністерство юстиції України наказом від 03 липня 2013 року N 1330/5 затвердило зміни до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5.

Зміни найбільше торкнулися розмежування повноважень структурних підрозділів Державної реєстраційної служби України. Зокрема, пункт 1 доповнено абзацом другим, яким уточнено, що у складі головних управлінь юстиції діють реєстраційні служби, які є структурними підрозділами головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби та підпорядковані безпосередньо Укрдержреєстру.

Віднині керівник структурного підрозділу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції за поданням Голови Укрдержреєстру.

Заступники керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, керівники відповідних структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, призначаються на посади та звільняються з посад Головою Укрдержреєстру за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

У Положення внесено новий 12 пункт. Зокрема, у ньому зазначено, що керівник структурного підрозділу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру:
– очолює реєстраційну службу, здійснює керівництво її діяльністю та структурними підрозділами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, представляє структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, перед Головою Укрдержреєстру;

– організовує роботу структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

– вносить на розгляд Голови Укрдержреєстру пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації;

– забезпечує виконання структурним підрозділом, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Мін'юсту та доручень Міністра юстиції України і Голови Укрдержреєстру;

– звітує перед Головою Укрдержреєстру щодо виконання покладених на реєстраційну службу завдань та планів роботи;

– вносить Голові Укрдержреєстру на затвердження структуру апарату реєстраційної служби;

– затверджує посадові інструкції працівників апарату реєстраційної служби;

– подає на затвердження Голові Укрдержреєстру структуру та штатний розпис реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

– вносить Голові Укрдержреєстру подання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників керівників структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

– забезпечує здійснення заходів щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану щодо контролю за їх діяльністю стосовно додержання ними законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану, перевірки роботи та надання методичної і практичної допомоги;

– забезпечує організаційне керівництво відділами державної реєстрації актів цивільного стану по наданню ними платних послуг;

– забезпечує складання та подання в установленому законодавством порядку звітів про державну реєстрацію актів цивільного стану;

– забезпечує розгляд матеріалів щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану, а також надання інформації про анульоване свідоцтво для оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру;

– забезпечує зберігання других примірників книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на території Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, а також внесення у встановленому законодавством порядку відповідних змін до актових записів цивільного стану та повторну видачу на їх підставі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

– забезпечує узагальнення практики роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану та належне ведення цієї роботи у відділах державної реєстрації актів цивільного стану;

– забезпечує здійснення перевірки достовірності, належного оформлення і засвідчення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання їх за кордоном;

– забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану;

– забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до законодавства;

– забезпечує здійснення відповідно до законодавства державного контролю за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

– здійснює через структурні підрозділи, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, контроль за організацією роботи структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

– забезпечує підготовку звітів щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

– організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

– здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

– забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

– здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

– надає інформацію про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону;

– забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

– приймає та видає документи, пов'язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

– реалізує заходи з підвищення кваліфікації працівників органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, проводить відповідні наради, семінари;

– здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення тощо.

У новій редакції Положення розмежовано і повноваження структурних підрозділів держаної виконавчої служби. Зокрема, зазначено, що керівники структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням Голови ДВС, погодженим з начальником відповідного головного управління юстиції. Заступники керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, керівники структурних підрозділів примусового виконання рішень головних управлінь юстиції, керівники структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та звільняються з посад відповідно Головою ДВС за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС.


Ігор Оксенчук,
начальник головного управління юстиції в області.


01 серпня 2013 року
напрямки діяльності
Нотаріат
Фінансовий моніторинг
юридичних послуг
Кадрова робота
та державна служба
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації
Державна реєстація НПА
Державна реєстрація громадських формувань
Систематизація законодавства
Правова робота
Правова освіта
Виконання судових рішень
Робота із зверненнями громадян
Організаційне забезпечення, документування та контроль
Державна реєстрація актів цивільного стану
Сектор з питань банкрутства
Розгляд звернень та діяльність комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Взаємодія з суб`єктами державної реєстрації
Експертне забезпечення правосуддя
Внутрішій аудит
Home      Контакти      Луцьк      Волинь      Архів новин
©2008-2015, ГТУЮ у Волинській області