структура управління
Установи та організації юстиції
Про управління
Інформація управління
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Реєстри
Урядова «гаряча лінія»
Телефон: 1545
Працює цілодобово
Дзвінки на урядову «гарячу лінію» з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні.
До уваги громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України
До відома громадян, які переселяються з АРК, м. Севастополь, Луганської та Донецької області в інші регіони України!
ЦППKПЮ
Роз'яснення та коментарі
Новели законодавства у сфері реформування органів державної виконавчої служби

Реформа державної виконавчої служби представляє собою якісне оновлення і вдосконалення системи органів державної виконавчої служби, яка підпорядковується безпосередньо Міністерству юстиції України.

Відповідно до розпочатої реформи, на Міністерство юстиції України покладено завдання і функції з реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

2015 рік.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 17 “Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції” ліквідовано Державну виконавчу службу поклавши її повноваження на Міністерство юстиції.

Зміни в структурі Мін’юсту – це перший етап реформи.

Кінцевою метою змін є запровадження змішаної системи виконання рішень судів із залученнями приватних виконавців.

Чинні зміни: Постановою Кабінету Міністрів України від від 11 березня 2015 року № 126 затверджено Порядок виплати та розміри винагород державному виконавцю.

Наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2015 року № 2710/5 затверджено Порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів. Порядком визначено передачу майна на реалізацію; підготовку до проведення електронних торгів; порядок реєстрації учасників електронних торгів, проведення електронних торгів у формі аукціону; порядок уцінки (повторної уцінки) майна; порядок розрахунків за придбане на електронних торгах майно та перехід права власності. Введення електронної системи торгів ліквідувала корупційні схеми. Окрім того, громадяни взмозі купувати ті товари, до яких раніше фактично не мали доступу.

2016 рік.

В Газеті “Голос України” від 05.07.2016 №122-123 опубліковано Закон України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування — 06.10.2016.

Цим Законом планується вирішення проблеми удосконалення механізму примусового виконання судових рішень на засадах конкуренції державних і приватних виконавців з делегуванням останнім публічно-правової функції примусового виконання судових рішень.

В Україні буде діяти змішана система виконання судових рішень. Поряд із державними виконавцями будуть працювати і приватні, що допоможе вдосконалити якість виконання судових рішень.

Відповідно до Закону - приватним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома магістра не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційна комісія приватних виконавців. При Міністерстві юстиції України буде створена кваліфікаційна комісія приватних виконавців, для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця.

Допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подачі заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту зобов'язана пройти навчання та стажування приватного виконавця. Загальний строк навчання та стажування приватного виконавця не може перевищувати трьох місяців.

Від проходження стажування приватного виконавця звільняються особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого не менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років. Про проходження навчання, стажування приватного виконавця видається свідоцтво, термін дії якого становить один рік. Свідоцтво про право на здійснення діяльності приватного виконавця видається без обмеження строку його дії. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, має право скласти його повторно не раніше ніж через шість місяців.

Початок здійснення діяльності приватного виконавця. Про початок діяльності приватний виконавець повідомляє Міністерство юстиції України.

У повідомленні зазначаються:

1) виконавчий округ, на території якого приватний виконавець має намір здійснювати діяльність; 2) інформація про офіс приватного виконавця; 3) реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця, строк дії договору, інформація про страховика та страхову суму.

Приватний виконавець має право розпочати здійснення діяльності з дня внесення інформації до Єдиного реєстру приватних виконавців України.

Приватний виконавець має право приймати до виконання виконавчі документи, місце виконання яких відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” знаходиться в його виконавчому окрузі.

Інформація про приватних виконавців виконавчого округу та реквізити їх офісів розміщується у всіх судах виконавчого округу та в Головному територіальному управлінні юстиції, на території якого знаходиться виконавчий округ. До початку здійснення діяльності приватний виконавець зобов'язаний організувати офіс у межах виконавчого округу.

Офіс приватного виконавця. Офіс приватного виконавця повинен забезпечувати належні умови для здійснення діяльності приватного виконавця, прийому ним відвідувачів, зберігання документів, печаток, штампів, товарно-матеріальних цінностей та архіву приватного виконавця, збереження професійної таємниці та бути захищеним від несанкціонованого проникнення.

У разі здійснення в одному офісі діяльності двох і більше приватних виконавців офіс приватних виконавців повинен забезпечувати можливість здійснення кожним приватним виконавцем своєї діяльності одночасно, окремо та незалежно від інших приватних виконавців, у тому числі забезпечувати окреме зберігання документів, печаток, штампів, товарно-матеріальних цінностей, діловодства та архіву кожного приватного виконавця.

Матеріали виконавчих проваджень та архів приватного виконавця є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного виконавця у зв'язку із здійсненням ним діяльності з виконання рішень.

Помічник приватного виконавця. Приватний виконавець має право мати помічників, які працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з приватним виконавцем.

Помічником приватного виконавця може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту ступеня не нижче бакалавра та володіє державною мовою.

Помічнику приватного виконавця видається посвідчення, зразок якого затверджується Міністерством юстиції України.

Помічник приватного виконавця складає проекти документів виконавчого провадження, бере участь у прийомі відвідувачів, забезпечує ведення діловодства і архіву, виконує інші доручення приватного виконавця у справах, що перебувають у провадженні, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов'язків) приватного виконавця.

Підвищення кваліфікації. Приватний виконавець зобов'язаний постійно підвищувати кваліфікацію та кожні п'ять років з дня отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця складати іспит шляхом автоматизованого анонімного тестування.

Приватний виконавець, діяльність якого на час складення іспиту зупинена, зобов'язаний скласти іспит перед поновленням діяльності. Порядок підвищення кваліфікації приватним виконавцем затверджується Міністерством юстиції України.

Контроль Міністерства юстиції України за діяльністю приватного виконавця.

Контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством юстиції України шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на два роки з обов'язковим повідомленням приватного виконавця про час і місце проведення перевірки не пізніше ніж за 10 днів до її початку. Попередні періоди, що раніше перевірялися, не можуть бути предметом наступних перевірок, крім перевірок за зверненнями учасників виконавчого провадження.

Оскарження рішень, дій та бездіяльності приватного виконавця. Рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами до суду, який видав виконавчий документ.

Дисциплінарна комісія приватних виконавців. Дисциплінарна комісія приватних виконавців (далі – дисциплінарна комісія) утворюється при Міністерстві юстиції України для розгляду питань притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків.

Припинення діяльності приватного виконавця. Діяльність приватного виконавця припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця у разі: 1) подання приватним виконавцем заяви про припинення діяльності приватного виконавця; 2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким приватний виконавець засуджений за умисний злочин; 3) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого приватного виконавця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про запобігання корупції”; 4) накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді припинення діяльності приватного виконавця.

З'їзд приватних виконавців України. Вищим органом самоврядування приватних виконавців є з'їзд приватних виконавців України. Приватних виконавців на з'їзді приватних виконавців України представляють делегати, які є членами рад приватних виконавців регіонів. З'їзд приватних виконавців України скликається Радою приватних виконавців України не рідше одного разу на два роки.




06 липня 2016 року
напрямки діяльності
Нотаріат
Фінансовий моніторинг
юридичних послуг
Кадрова робота
та державна служба
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації
Державна реєстація НПА
Державна реєстрація громадських формувань
Систематизація законодавства
Правова робота
Правова освіта
Виконання судових рішень
Робота із зверненнями громадян
Організаційне забезпечення, документування та контроль
Державна реєстрація актів цивільного стану
Сектор з питань банкрутства
Розгляд звернень та діяльність комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Взаємодія з суб`єктами державної реєстрації
Експертне забезпечення правосуддя
Внутрішій аудит
Home      Контакти      Луцьк      Волинь      Архів новин
©2008-2015, ГТУЮ у Волинській області