структура управління
Установи та організації юстиції
Про управління
Інформація управління
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Реєстри
Урядова «гаряча лінія»
Телефон: 0-800-507-309
Працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 21:00, в суботу – з 8:00 до 19:00, неділя та святкові дні – вихідні.
Дзвінки зі стаціонарних телефонів – безкоштовні, з мобільних телефонів – платні.
До уваги громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України
До відома громадян, які переселяються з АРК, м. Севастополь, Луганської та Донецької області в інші регіони України!
ЦППKПЮ
Нотаріат / Інформація
Начальнику Головного управління
юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці
Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі


З набранням чинності Закону України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України» від 20.05.2010 № 2275, яким внесено зміни до статті 15 Закону України «Про товарну біржу» та у зв'язку з непоодинокими випадками безпідставної відмови нотаріусами при посвідченні договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів у прийнятті експертних висновків з оцінки автомобілів, що виконуються судовими експертами на підставі частини шостої статті 13 Закону України «Про судову експертизу» повідомляємо про таке.

Частиною шостою статті 15 Закону України «Про товарну біржу» встановлено, що не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, та капітальні активи. Таке обмеження не поширюється на майно, яке відчужується з податкової застави, а також майно, конфісковане відповідно до закону.

Так, відповідно купівля-продаж транспортних засобів здійснюється на підставі оформлення договору відчуження у нотаріуса або через комісійні магазини.

Договори про відчуження транспортних засобів посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують право власності відчужувачів на це майно, та перевірки відсутності податкової застави за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. У разі перебування транспортних засобів у податковій заставі договір про їх відчуження посвідчується з дотриманням вимог, передбачених пунктом 47 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року № 20/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України З березня 2004 року за № 283/8882 (зі змінами) (пункт 138 вказаної Інструкції).

При посвідченні договорів відчуження транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зареєстровані в установленому чинним законодавством порядку (підрозділах ДАІ, органами Держтехнагляду тощо) нотаріус перевіряє наявність у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (технічному паспорті) відмітки про зняття його з обліку.

Звертаємо увагу на те, що при посвідченні договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів нотаріусу подається експертий висновок про вартість транспортного засобу, який діє протягом двох місяців з дня проведення експертизи. Експертиза вартості транспортного засобу має бути виконана фахівцем, якого занесено до Державного реєстру судових експертів або Державного реєстру оцінювачів.

Від визначення вартості транспортного засобу залежить сума державного мита. Крім того, на основі визначеної вартості транспортного засобу розраховується сума обов'язкових платежів до Пенсійного фонду (3% від вартості автомобіля). Тобто, встановлена вартість автомобіля впливає на суму надходжень до державного бюджету. Саме тому, нотаріусами під час посвідчення договорів відчуження транспортних засобів слід приділяти особливу увагу актам з їх оцінки, зокрема, їх відповідності вимогам Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003 року, за № 142/5/2092 (далі - Методика), та іншим нормативно-правовим актам, що регулюють зазначене питання.

Відповідно до чинного законодавства оцінку транспортних засобів мають право виконувати кваліфіковані фахівці з певної галузі знань:

- судові експерти, атестовані в порядку передбаченому Законом України «Про судову експертизу» та занесені до державного Реєстру атестованих судових експертів. Відповідно до вимог вказаного Закону експерт повинен мати експертну кваліфікацію за спеціальністю «12.2. Визначення вартості дорожніх транспортних засобів, розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу», що зазначається у свідоцтві, виданому Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України (працівникам державних експертних установ посвідчення видаються Експертно-кваліфікаційними комісіями науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України). Перелік атестованих судових експертів розміщено на веб-сайті Міністерства юстиції України у рубриці «Реєстр атестованих судових експертів»;

- оцінювачі, які згідно вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» мають кваліфікаційне свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів за напрямом оцінки «1.3. Оцінка колісних транспортних засобів», видане Фондом державного майна України та свідоцтво про підвищення кваліфікації оцінювача дійсне на дату оцінки транспортного засобу. Для оцінювача, що працює у складі юридичної особи - сертифікат суб'єкта оціночної діяльності.

Слід звернути увагу на те, що судова експертна та оціночна діяльність ліцензуванню не підлягають і здійснюються в порядку та відповідно до вимог передбачених Законами України «Про судову експертизу» та «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Відповідно до пункту шостого частини першої статті 13 Закону України «Про судову експертизу» судовий експерт має право, крім іншого, проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених законом.

Документом про оцінку транспортного засобу є висновок експертного дослідження (далі - Висновок), складений судовим експертом або звіт про оцінку (далі - Звіт), виконаний оцінювачем (суб'єктом оціночної діяльності). Висновок і звіт мають єдину структуру та вимоги до викладання оцінки передбачені Методикою.

Зокрема, Методикою передбачена обов'язкова наявність фото транспортного засобу, його пошкоджень, показників одометру (лічильника пробігу автомобіля) та інші засоби фіксації факторів, які впливають на вартість автомобіля, що в свою чергу, унеможливлює заниження вартості автомобіля та надання необ'єктивної оцінки і, як наслідок, занижених відрахувань до державного бюджету.

Перевірка зазначених показників щодо об'єктивності оцінки не потребує спеціальних знань і може бути проведена, як працівниками правоохоронних органів, так і нотаріусами, що здійснюють нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу автомобілів.

Поряд з тим, слід зазначити, що наявність фотофіксації показника одометру не потрібно лише у випадках оцінки причепів, тракторної, будівельної та сільськогосподарської техніки.

У разі прийняття експертом, оцінювачем будь-яких процентів коригування (зниження, завищення) вартості транспортного засобу, у висновку (звіті) в стовбці «Підтверджувальний документ», повинно бути посилання на відповідне фото в додатку до висновку (звіту), де має бути відображено пошкодження чи інший фактор, що призводить до коригування вартості транспортного засобу. Кожне цифрове значення вказане у висновку (звіті) має бути підтвердженим з посиланням на джерело його отримання або розрахунок (калькуляцію), що міститься у додатках до висновку (звіту) і є його невід'ємною частиною.

Обов'язковим для експерта (оцінювача) є посилання на джерело отримання середньої по Україні ціни купівлі ідентичного транспортного засобу. У більшості випадків джерелом такої інформації є довідник - «Бюлетень автотоварознавця». В окремих випадках (у разі відсутності цінових даних у довіднику чи різького коливання цін під час кризи), можливе використання цін з оголошень про продаж конкретних транспортних засобів, що містяться у спеціальних друкованих та Internet виданнях.

Поряд з тим, у всіх формулах, що наводяться у висновку (звіті), мають бути підставлені числові значення, що дає можливість перевірити правильність розрахунків. Висновки (звіти) виконані з порушенням зазначених вище вимог Методики не можуть застосовуватися для вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до частини третьої статті 47 Закону України «Про нотаріат» для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи, які не відповідають вимогам законодавства.

Зразки висновку експертного дослідження з оцінки транспортного засобу, виконаного судовим експертом та звіту про оцінку транспортного засобу, виконаного оцінювачем наведені у додатках 1, 2 до Методики.

Прошу довести зазначену інформацію до відома державних та приватних нотаріусів, попередити їх про неухильне дотримання вимог чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій.


Директор Департаменту нотаріату,
фінансового моніторингу юридичних послуг
та реєстрації адвокатських об'єднань                       K.I. Чижмарь
Додатки до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.07.2009 № 1335/5/1159). відкрити


напрямки діяльності
Нотаріат
Фінансовий моніторинг
юридичних послуг
Кадрова робота
та державна служба
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації
Реєстація НПА
Державна реєстрація громадських формувань
Систематизація законодавства
Правова робота
Правова освіта
Виконання судових рішень
Робота із зверненнями громадян
Організаційне забезпечення, документування та контроль
Державна реєстрація актів цивільного стану
Сектор з питань банкрутства
Розгляд звернень та діяльність комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Взаємодія з суб`єктами державної реєстрації
Експертне забезпечення правосуддя
Home      Контакти      Луцьк      Волинь      Архів новин
©2008-2015, ГТУЮ у Волинській області