структура управління
Установи та організації юстиції
Про управління
Інформація управління
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Реєстри
Урядова «гаряча лінія»
Телефон: 1545
Працює цілодобово
Дзвінки на урядову «гарячу лінію» з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні.
До уваги громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України
До відома громадян, які переселяються з АРК, м. Севастополь, Луганської та Донецької області в інші регіони України!
ЦППKПЮ
Нотаріат / Інформація
20 липня 2016 року

Вартість оформлення спадщини

Законом України «Про нотаріат» (далі по тексту - Закон), а саме статтею 1 визначено, що вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

Нотаріуси вчиняють нотаріальні дії, визначені статтею 34 Закону, серед яких - видача свідоцтва про право на спадщину. На сьогодні чинним законодавством України право громадян на безкоштовне оформлення спадщини не передбачено. Тому, для оформлення спадкових прав необхідно сплатити усі передбачені законодавством платежі.

Відповідно до статті 19 Закону, за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. Розміри ставок державного мита за вчинювані нотаріальні дії визначені Декретом Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (далі - Декрет). Зокрема, за видачу свідоцтва про право на спадщину відповідно до статті 3 Декрету справляється державне мито у розмірі 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 гривні).

Під час оформлення спадщини нотаріусами здійснюються пошуки в Спадковому реєстрі, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, тощо. За результатами пошуків формуються витяги із зазначених реєстрів, які долучаються до спадкової справи. За проведення пошуків справляється плата, розмір якої встановлений чинним законодавством.

Зокрема, наказом Міністерства юстиції України від 07.07.2011 № 1810/5 «Про затвердження Положення про Спадковий реєстр» установлено тарифи за проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки – 51 гривня. При заведенні спадкової справи нотаріусом формуються два витяги зі Спадкового реєстру (наявність заповітів, спадкових договорів та наявність заведеної спадкової справи).

Після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, на підставі заяви спадкоємців, що прийняли спадщину, нотаріусом видається свідоцтво про право на спадщину, відповідно до вимог підпункту 4.9. пункту 4 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.

Якщо об’єктом спадкування є майно, що підлягає державній реєстрації, а таким є об’єкт, зазначений у зверненні, то видача свідоцтва про право на спадщину проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Дана перевірка в Державному реєстрі прав здійснюється окремо по об’єкту нерухомості та по спадкодавцю, про що формуються два окремі витяги з реєстру.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно справляється плата у розмірі: за надання інформації у паперовій формі - 0,025 розміру мінімальної заробітної плати (34 грн.); за надання інформації в електронній формі - 0,0125 розміру мінімальної заробітної плати (17 грн.); за надання інформації адвокатам, нотаріусам та їх помічникам (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - 0,04 розміру мінімальної заробітної плати (55 грн.).

Як передбачено пунктом 3.29. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5 у разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна нотаріус надає спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних нотаріальних дій. Така довідка має бути підписана нотаріусом та скріплена його печаткою. Тому, при заведенні спадкової справи доцільно звернутися за видачею довідки про вартість оформлення спадкової справи.

Також, наказом Міністерства юстиції України від 07.07.2011 № 1810/5 «Про затвердження Положення про Спадковий реєстр» установлено тарифи за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката з видачею про це відповідного витягу – у розмірі 51 гривні.

Оформлення свідоцтв про право на спадщину здійснюється нотаріусами з використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. На сьогодні вартість одного нотаріального бланка становить 9,60 грн., яка відшкодовується особами, в інтересах яких вчинена нотаріальна дія.

У разі якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, нотаріусом після видачі свідоцтва про спадщину проводиться державна реєстрація речових прав на нерухоме майно за новим власником (спадкоємцем) шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відповідно до статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» за державну реєстрацію прав справляється адміністративний збір у такому розмірі:

1) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк, що не перевищує п'яти робочих днів, - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати (140 грн.);

2) за державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс у строк, що не перевищує 14 робочих днів - 1 мінімальна заробітна плата (1380 грн.);

3) за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) у строк 2 робочі дні - 1 мінімальна заробітна плата (1380 грн.);

4) за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 2 мінімальні заробітні плати (2760 грн.);

5) за державну реєстрацію права власності (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс) протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 5 мінімальних заробітних плат (6890 грн.).

Адміністративний збір справляється у відповідному розрахунку від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень. Станом на 01 січня 2016 року розмір мінімальної заробітної плати становив 1378,00 гривень. За державну реєстрацію права власності на частку у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна адміністративний збір сплачується в повному розмірі. Перелік суб'єктів, які звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації прав передбачений частиною 4 статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно».

Також, статтею 19 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру, справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України. Розмір плати за надання додаткових послуг визначається нотаріусом, виходячи з фактично наданих послуг громадянинові, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія.

У відповідності до зазначеної вище норми Закону, наказом Головного управління юстиції у Волинській області від 28.02.2011 № 91 затверджено Тарифи за надання державними нотаріусами Волинської області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру. Даним актом передбачено також категорії осіб, які звільняються від сплати тарифів.

Статтею 4 Декрету Кабінетів Міністрів «Про державне мито» визначено категорії громадян, які звільняються від сплати державного мита. Лише у разі якщо спадкоємці належать до таких категорій, вони будуть звільнені від сплати мита, в усіх інших випадках оплата є обов’язковою.

Більш детальну інформацію щодо ставок тарифів та особливостей їх справляння можна отримати, звернувшись безпосередньо до державного нотаріуса або ознайомитися з ними на інформаційному стенді державної нотаріальної контори.

Сектор з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції у Волинській області
напрямки діяльності
Нотаріат
Фінансовий моніторинг
юридичних послуг
Кадрова робота
та державна служба
Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації
Державна реєстація НПА
Державна реєстрація громадських формувань
Систематизація законодавства
Правова робота
Правова освіта
Виконання судових рішень
Робота із зверненнями громадян
Організаційне забезпечення, документування та контроль
Державна реєстрація актів цивільного стану
Сектор з питань банкрутства
Розгляд звернень та діяльність комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Взаємодія з суб`єктами державної реєстрації
Експертне забезпечення правосуддя
Внутрішій аудит
Home      Контакти      Луцьк      Волинь      Архів новин
©2008-2015, ГТУЮ у Волинській області